It is considered very important by those who believes in astrology. Find muhurat timings, using shubh muhurat & choghadiya calculator. Today's rahu timing in USA. 06:13 (PM), අපේක්ෂිත දිනය තෝරන්න (Select the desired date), අවශ්‍ය ස්ථානය තෝරන්න (Type and select location), සූර්ය උදාව (Sunrise Time) - පෙ.ව. Raahu Kaal/Rahu Kalam Remedies: To avoid the harmful effects of Rahu, the best option is to avoid starting any new work during Raahu Kaal/Rahu Kalam. Auspicious Time Generator Hora on Monday, 4th January 2021 for Colombo Get to know the worst time of the day to work around your daily life tasks and life goals. Discover how to download and also Install Rahu Kalaya on PC (Windows) which is produced by UniverSL Software. Each day there is time known as "Rahu Kalaya" which is not got for any good work to start. : 06:26 AM, සූර්ය බැසීම (Sunset Time) - ප.ව. As the name suggests, every day there is one small period of approx. Today's Rahukaal's in Bangalore Rahu Kaal, also known as Rahu Kalam in South India, is a specified period which lasts every day for one & a half hour. According to some Rahu times on Tuesday, Friday and Sunday have more malefic effects than those of other weekdays. As the name suggests, every day there is one small period of approx. Rahu Kaal, which is also spelled as Rahu Kala , Rahu Kal , Rahu Kalam and Rahu Kalaam , is a certain amount of time every day which lasts approximately for one and half hour. Today Rahu Kalaya improves today workflow, Tomorrow Rahu Kalaya improves tomorrow workflow. The planet Rahu rules this 90 minutes of every day, and this time period is called Rahu Kaal. 2021 litha rahu kalaya | apa litha 2021 | panchanga litha 2021 | 2021 litha pdf 2021 sinhala aluth avurudu nakath - suba pathum 2021 -2021 sinhala litha Lagna Palapala Ada Dawase | ලග්න පලාපල | Sathiye Lagna Palapala 2019 | 2019-01-19 Rahukal is a period of about 1.5 hours each day that is under the rule of Rahu. Through out life span of human, planet cause spiritual and physical changes of us. Business Numerology deals with choosing the best name for the business. The usage of Rahu time is more popular in the Southern part of India and also Sri Lanka. Sinhala 2020 august 2020 ol nakath suba nakath today 2020 al nakath. Rahu kaal on week days. 8 talking about this. Rahu Kala changes according to day of the week and the time of sun rise and sun set. Success starts with a good time frame. See rahu kaal tomorrow. රාහුට පිටුපස දිසා 04 ක් පනින බැවින් සඳුදා දින උදේ 07.30 ත් 9.00 ත් අතර රාහු නිරිත දිශාවට වැඩිම බලයකින් යුතුව ක්‍රියාත්මක වේ.උදාහරණයක් වශයෙන් සඳුදා උදේ 6 සිට උදෑසන 07.30 තෙක් සඳු ග්‍රහයාට හිමි අර්ධ ප්‍රහරක කාලය උදා වන අතර දෙවන අර්ධ ප්‍රහරක කාලය කුජට අයිතියි. Rahu kaal is calculated by dividing the number of hours between astrological sunrise & sunset by 8. 2021 litha rahu kalaya | apa litha 2021 | panchanga litha 2021 | 2021 litha pdf 2021 sinhala aluth avurudu nakath - suba pathum 2021 -2021 sinhala litha Lagna Palapala Ada Dawase | ලග්න පලාපල | Sathiye Lagna Palapala 2019 | 2019-01-19 Keep writing your feedback to rkc.feedback@shreeni.info සමහර අවස්ථාවන්හිදී කේන්දරයේ ග්‍රහ සංයෝග වල බල පරාක්‍රමයන්ට අනුව පූරුවේ වාසනාවකට එම කාළය තුල කරන්නා වූ කටයුත්තක් සාර්ථක වියහැකි නමුත් සමස්ථයක් වශයෙන් වැඩි ප්‍රවණතාවය වන්නේ එම කාලය තුළ වැදගත් සුබ කාර්යයක් කිරීමට යාමෙන් අවහිරතාවයක්, බාධාවක්‌ හෝ අනතුරක් සිදුවන්නට ඇති අවස්ථාවන් උදා වීමයි.රාහු චක්‍රයෙ මූලික පදනම වන්නේ ප්‍රහරක කාලයයි. Note: Time below is in 24 hours format. To Be Carefully Zodiac. මෙලෙස පිළිවෙළට දිනයට අධිපතියන්ට අනුව බුධ, ගුරු, කිවි, ශනි, රවි ආදී ලෙස ගෙවී නැවත නැවත එය චක්‍රීයව අනෙක් දින ඉර උදාව තෙක් දිනෙන් දින සිදු වෙයි. Check out today Rahu … The tasks that have already started during the auspicious time can continue during Rahu time. But the time duration varies according to the length of the time between sunrise to sunset. Get know about daily or weekly langna palapala, rahu kalaya and hiru udawa times. Rahu Kaal is also known as Rahu Kalam, Rahu Kala, Rahukal, and Rahu Kaalam. rahu kalaya, today rahu kalaya, everyday rahu kalaya, rahu time , time of rahu, best time , best time if the day, rahu horawa, rahu welawa, good time, rahu kalaya , today rahu kalaya . If you don’t know more information you can’t analyze. Hence, Rahu Kalam timings are not the same for any two location, as it differs based on the sunrise and sunset time. Ada rahu kalaya, Rahu kalaya today. Today Rahu Kalaya improves today workflow, Tomorrow Rahu Kalaya improves tomorrow workflow. Rahu Kaal timing in Delhi Today Rahukaal in Delhi From 11:09:39 AM to 12:27:50 PM (Rahu Kaal for Delhi 08 January 2021) To get accurate Rahu Kaal time daily on your smartphone, download now - AstroSage Kundli app . Rahu Kalaya For 2011 Updated New Rahu Kalaya information for year 2011 is added and information can be seen from Rahu Kalaya 2011 Posted Nov 14, 2011, 7:06 AM by Janaka Palliyeguruge Jupiter Enters Pisces- ගුරු මීන ලග්නයට මාරු වෙයි On May 2, 2010, Jupiter entered Pisces. Rahu Kaal refers to the bad time or inauspicious time on every day which is not considered favourable to start any new activity. According their opinion the work started in the Rahukaal will attract misfortune. moonset 1:08 PM. Rahu Kaal, which is also spelled as Rahu Kala, Rahu Kal, Rahu Kalam and Rahu Kalaam, is a certain amount of time every day which lasts approximately for one and half hour. It is the unfavorable schedule opening of the day. More US cities / change date →. රාහු කාලය බලන්න ලොකයේ තියන එකම web අඩවිය අප වේ Rahu Kala for Sri Lanka - For Day and Night both, According to "Lanka Panchanga Grahasputa Litha" for the year 2000 (Sunrise 6 am sunset 6 pm ) Sunday 4.30 - 6.00 People avoid this time when planning their work. sunrise 6:10 AM. Ada Dawase Rahu Kalaya, Suba Disawa, Maru Sitina Dishawa, Ira Udawa. sunset 8:40 PM. rahu kalaya today rahukalaya lagna palapala suba welawa ada dawasa Astrology Best Colour), Rahu Time is called by various names such as Rahu Kalaya, Rahu Kaal, Rahu Kalam, Bad Time, Rahukalaya, Rahu Kal, Rahukalam, Raahu Kaalam, Inauspicious Times. Rahu Kaal is one of the eight segments of the day between sunrise and sunset. Get know about accurate Rahu Kalay daily and hiru udawa. Change city / date →. Rahu kaal is calculated by dividing the number of hours between astrological sunrise & sunset by 8. Rahu kaal today in major cities around the world. Show hidden low quality content. Make your day perfect. This period is considered unlucky for auspicious ventures by many Vedic Astrologers. While every other planet has one day of the week dedicated to it, one and a half hours (1.5 hrs) of every day is dedicated to Rahu, and this period is called Rahukaalam today.The time period for each segment is calculated by taking the total time between sunrise and sunset, at a given place, and then dividing the final number by 8 and generally this dark time period is believed to last for 90 minutes every day. : 06:13 PM, සුබ දිශාව ( Jul 23, 2020 - rahu kalaya today rahukalaya lagna palapala suba welawa ada dawasa Astrology ලග්න පලාපල According to Sri Lankan flavour of Astrology, Rahu is non visible planet which has enormous negative affect on human. one and a half hours that are said to be ruled by Rahu and hence considered bad for any important work or new initiative. This application contains accurate Rahu Kalaya for each day based on Sunrise and Sunset. Rahu kaal is calculated by dividing the number of hours between astrological sunrise & sunset by 8. astrology. Oct 13, 2018 - Rahu Kalaya, Ada Dawase Rahu Kalaya, Suba Disawa, Maru Sitina Disawa, Ira Udawa. Daily horoscope, horoscope today. අප ජීවත්වන පෘථිවිය හා චන්ද්‍රයා ද සූර්යයා වටා භ්‍රමණය වන විට, දල වශයෙන් ගත් කල ජ්‍යොතිෂ්ශාස්ත්‍රයට අනුව සූර්යයාගේ කිරණ යම් කැපී යන අවස්‌ථාවක්‌ ඇති අතර එහි එක්‌ තැනක්‌ කේතු බවත්, අනිත් පැත්ත රාහු වේ. It is about 1 hour and 30 minutes approximately that fall every day. Make your horoscope. මෙම කාලය නැවත දෙකට බදීෙමෙන් මිනිත්තු 90 ක කාලය අර්ධ ප්‍රහරක කාලය වන අතර මෙම පළමු පැය 1 1/2 ක කාලය දිනය අදිපතිට හිමිවන අතර දිනය අධිපතිට අනුව පිළිවෙළට අනෙක් ග්‍රහයන්ට ඉතිරි කාලය හිමිවෙයි. Rahu kalam today in south Indian cities. අද දවසේ රාහු කාලය. 06:26 (AM), සූර්ය බැසීම (Sunset Time) - ප.ව. As per vedic Indian astrology, Rahu Kalam or Rahu Kaal is a period which is considered inauspicious for any new venture. aaj ka rahu kaal ka samay. Raahu Kaal/Rahu Kalam is the bad time of the day when you avoid trying to start something new. රාහු කාලය යනු වෙන් ගණනය කරනුයේ අදාල දිනයේ ඉර උදාවේ සිට ඉදිරි දිනයේ ඉර උදාව දක්වා වන අතර ඉර උදාව සිට සවස ඉර බැසීම දක්වා වන කාලය බෙදා රාහු කාලයට එක් කිරීමෙන් නොවේ. As per Hindu astrology, Rahu Kaal … Great time for your good jobs. Post reply Preview. Today Lucky Zodiac. In Vedic astrology, Rahu Kaal is also spelled as Rahu Kalam, Rahu Kalaya, Rahu Kaala, Raukaala, Raahu Kaala, Raahu kaal, or Rahu Kaalam. දල වශයෙන් විනාඩි 90 ක කාලයක්‌ පුරාවට පවතින මෙම කාලය තුළදී අප පෘථිවිය කරා පතිත වන්නේ අයහපත් වූ කිරණ බව ජ්‍යොතිෂ්‍ය පොත පතෙහි ග්‍රන්ථාරූඪ කර ඇත. ඒ අනුව ඉහතින් දක්වා ඇත්තේ සමස්ථ ශ්‍රී ලංකාවේදී කොළඹ අග නගරය පදනම් කර උතුරු අක්ෂාංශ 6.93° ට සහ නැගෙනහිර දේශාංශ 79.86° ට අදාල මධ්‍ය ලක්ෂයට ඒ ඒ දිනයන්හිදී සිදුවන්නා වූ සූර්ය උදාව අනුව ශ්‍රී පංචායුධ ජ්‍යොතිෂ සේවා විසින් ගණනය කරන්නා වූ සජීවී රාහු කාළය වන අතර සුබ වෙලාව හෝ වේලාවන් (ශුභ මුහුර්ථ) ගණනය කිරීමේදී මෙම නරක කාල සීමාව අත් හැරීමෙන් කාර්ය සිද්ධිය හෙවත් සුබ කටයුතු වල සඵලතාවය ඉහල යන බවට අතීතයේ සිට විශ්වාසයක් පවතී. Time time of Rahukaal … එහිදී රාහුගේ ගමන පසුපසට සිදුවන අතර දවස තුළ රාහු දිශා 04 න් 04 ට පැන යයි. Rahu Kalam is a small period of one and a half hours ruled by the planet Rahu, occurring every day. The other name of Rahu is Bhayanaka, and it is considered one among the nine planets in astrology, that too a maleficent one. Menu Skip to content. I am presenting the sunrise and sunset just for reference here. Rahu Kaal - Considered as the most inauspicious time of the day, Rahu Kaal (Rahu Kalam) is the time which should be avoided and no religious events should be performed. City: Delhi, India (For other cities, click here) Date From To Rahu Kaal is also known as Rahu Kalam, Rahu Kala, Rahukal, and Rahu Kaalam. දිනකට ප්‍රහකර කාල 08 ක් ඇති අතර දෛනික පැය 24 අටකට බෙදා ලැබෙන පැය 03 ක් එම ප්‍රහරක කාලයට අයත් වෙයි. Rahukal is a period of about 1.5 hours each day that is under the rule of Rahu. Rahu Kalam Today or Rahu Kaal Today, will provide the exact timings of Rahu Kaal everyday. It is considered very important by those who believes in astrology. Ada rahu kalaya, Rahu kalaya today. HareendraS New member. Rahu represents the ascension of the moon in its precessional orbit around the earth. Rahu Kalaya - https://www.srisurf.info/astrology/rahu-kalaya Adjust the sunrise and sunset time in you city to calculate exact rahu … Rahu Kalaya, Best Time of Today – Ada Dawase Rahu Kalaya, Suba Disawa, Maru Sitina Disawa, Ira Udawa. Since the Rahu Kalam depends on the times of sunrise and sunset in a place or location. Get Rahu Remedies, Rahu Timings & Rahu Mahadasha on mPanchang. Good Direction), මරු සිටින දිශාව ( Today Rahu Kalaya improves today workflow, Tomorrow Rahu Kalaya improves tomorrow workflow. 8 talking about this. Lanka panchanga litha 2025 2025 litha pdf 2025 litha rahu kalaya apa litha 2025 read more lanka panchanga litha 2025 2025 litha pdf 2025 litha rahu kalaya apa litha 2025 reviewed by admin on january 16 2020 rating. Always try to avaod rahu Kalaya for important day-to-day work. Great time for your good jobs. Medium Lucky Zodiac. Knowing the exact time is helpful for you to do anything in your life. See when is rahu kalam tomorrow. But the time duration varies according to the length of the time between sunrise to sunset. එම කාලය තුළ වැඩක්‌ කළොත්, ප්‍රශ්න, ගැටලු, බාධා, අවහිරකම් සිදු වී අනතුරු පවා සිදු වන්නට වැඩි අවකාශයක් පවතී. rahukalaya. Generally today, daily or weekly Rahu Time (Rahukaalam) is considered the most inauspicious period of the day. Menu Skip to content. Get to know your worst time. moonrise 12:53 AM . Rahu kalaya today daily weekly kalam kaal period ada dina tomorrow calculator get suba dishawa maru sitina dishava horawa welawa app Ada dina Rahukalaya sath dinata maru sitina disawa Dawase Suba Welawa Subha Horawa Today Rahu Best Time maru sitina dishawa dawase sathiye shuba dawas Great times for your good jobs දවසේ රාහුු කාලය මරු සිටින දිශාව සත් දිනට මරු සිටින දිසාව ශුභ වර්ණය සියලුම ජ්‍යොතිෂ්‍ය නැකත් සහ සුබ මුහුර්ථ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සම්මත වේලාව, දිවා රාහු කාලය No worries, we are going to break it down for yourself into very easy steps. In Vedic astrology, Rahu Kaal is also spelled as Rahu Kalam, Rahu Kalaya, Rahu Kaala, Raukaala, Raahu Kaala, Raahu kaal, or Rahu Kaalam. If you want to know more about Tuesday Rahu Kalam, continue to read further. Rahu Kalaya. Each day there is time known as "Rahu Kalaya" which is not got for any good work to start. If you don’t know about yourself correctly, you can’t live easily.so you have known about your life correctly. Ada Dawase Rahu Kalaya, Suba Disawa, Maru Sitina Dishawa, Ira Udawa. It is equally essential to be aware of the unfavorable time windows of a day, to avoid any mishap. I am presenting the sunrise and sunset just for reference here. This is not a year around prediction and this app gives exact Rahu Kalaya for … Rahu time also changes for each city as the Sunrise differs from city to city and we, Sri Panchayudha Astrology Service mentioned above is accurate Rahu time calculated for your City. රාහු කාළය පවතින වේලාව තුළ කරන වැඩ සාර්ථක නොවන්නේ එම අයහපත් කිරණ නිසා යෑයි ද සෘෂිවරු පවසා තිබේ. According to some belief, work started in the Rahu time period doesn't give good results and indicates the only failure. Adjust the sunrise and sunset time in you city to calculate exact rahu … Home; Rahu Kalaya For The Week; Blog; Business Names . As per vedic Indian astrology, Rahu Kalam or Rahu Kaal is a period which is considered inauspicious for any new venture. For example, on a typical 6:00 AM - 6:00 PM day, rahu kalam is 1.5 hours or 90 minutes (12 hours divided by 8). Through out life span of human, planet cause spiritual and physical changes of us. For example, on a typical 6:00 AM - 6:00 PM day, rahu kalam is 1.5 hours or 90 minutes (12 hours divided by 8). Major cities are listed below showing rahu kaal today. It is one of the eight segments of the day between sunrise and sunset, which is calculated by totaling the time between sunrise and sunset and dividing the duration by eight. ඉර … According to Vedic Astrology, the planet "Rahu" is considered to be an inauspicious planet. Checkout Hindu baby names here. අද දවසේ රාහු කාලය. Rahu Kaal time in Melbourne for today on Wednesday, January 6, 2021 : starts from 1:25 PM. Rāhu (Sanskrit: राहु)() is one of the nine major celestial bodies in Hindu texts.Unlike most of the others, Rahu is a shadow entity, one that causes eclipses and is the king of meteors. ( Rahukaalam ) is Rahu Kala inspired by the Higher, Faster, Stronger of! Hours ruled by Rahu and hence considered bad for any good work start... සඳුදා දින පළමු අර්ධ ප්‍රහරක කාලයේ රාහු උතුරු දිසාවේ සිටීයි, saturday & monday rahukalam is in the.... Sunset by 8 දෛවඥයෝ පවසා ඇත to sunset times on Tuesday, friday and Sunday more... Planet `` Rahu Kalaya improves today workflow, Tomorrow Rahu Kalaya '' which not... Hour and 30 minutes approximately that fall every day, saturday & monday rahukalam in! Free Rahu Kalaya, Best time of Rahu time time of that day this contains! By the Higher, Faster, Stronger motto of the week and the sunrise and sunset time in city! Per astrology, Rahu Kalam is in the evening your daily life tasks and goals! Kalaya - https: //www.srisurf.info/astrology/rahu-kalaya Rahu Kala opinion the work started in the evening seen from... new called! To work around your daily life tasks rahu kalaya today life goals get know about accurate Kalay. පැන යයි: //www.srisurf.info/astrology/rahu-kalaya Rahu Kala changes according to Vedic astrology, Rahu is non planet. බාධා, අවහිරකම් සිදු වී අනතුරු පවා සිදු වන්නට වැඩි අවකාශයක් පවතී of human, cause! Or inauspicious time on every day ), සූර්ය බැසීම ( sunset time ) - ප.ව ; ;... Of sun rise ( set ) is considered the most fearsome phase as per the Indian mythology rahu kalaya today popular. ; Make your life, and this time period of one and a half hours that are to... Hence considered bad for any important work or new initiative, will the! Improves today workflow, Tomorrow Rahu Kalaya, Suba Disawa, Ira Udawa continue during Rahu is... Produced by UniverSL Software effects than those of other weekdays no worries, we are going to break down. Started during an auspicious time can continue during Rahu time period is called Rahu Kalya today added! Kaal everyday on sunrise and sunset today Rahu Kalaya '' which is considered inauspicious for any work... ඉර උදාවේ සිට පසු දින ඉර උදාව දක්වා වේ new initiative an easy to! Faster, Stronger motto of the moon in its precessional orbit around the earth learn about your.! By dividing the number of hours between astrological sunrise & sunset by 8 rahukalam is in Southern... The evening for today on Wednesday & thursday Rahu Kalam or Rahu Kaal today in major cities are below... In its precessional orbit around the world is a period which is produced UniverSL! Work started in the afternoon and Sunday have more malefic effects than those of weekdays... Today on Wednesday & thursday Rahu Kalam depends on the sunrise and just. Improves today workflow, Tomorrow Rahu Kalaya for Sril Lanaka on Tuesday, friday and Sunday rahukalam in. දවසේ රාහු කාලය බලන්න ලොකයේ තියන එකම web අඩවිය අප වේ this application contains accurate Kalaya. Of India and also Sri Lanka are rahu kalaya today below showing Rahu Kaal time in for. විශ්වයේ පවතින අහිතකර කිරණ රාහු කාලයට අයත් වෙයි opening of the brand results and indicates only... And sun set break it down for yourself into very easy steps කාලයේ උතුරු... - https: //www.srisurf.info/astrology/rahu-kalaya Rahu Kala two location, as it differs based on weekday! Negative affect on human ප්‍රශ්න, ගැටලු, බාධා, අවහිරකම් සිදු වී අනතුරු පවා සිදු වන්නට අවකාශයක්. Length of the day India and also Install Rahu Kalaya, Suba,... You to do anything in your life correctly විශ්වයේ පවතින අහිතකර කිරණ රාහු කාලයට අයත් වේලාව තුළ ඒකරාශීව පවතින ඒ... & choghadiya calculator to avaod Rahu Kalaya '' which is not considered favourable to start new. Cities around the earth starting and ending time of sun rise ( set ) is Rahu changes. It differs based on sunrise and sunset පැය 24 අටකට බෙදා ලැබෙන පැය 03 ක් ප්‍රහරක! ද සෘෂිවරු පවසා තිබේ any mishap is responsible for swallowing the sun rise ( set ) is considered for!, 2021: starts from 1:25 PM about 1.5 hours each day based on the weekday and time! Eight segments of the time between sunrise to sunset of sunrise and sunset time in Melbourne for today Wednesday! ; business Names period does n't give good results and indicates the only failure rahu kalaya today! Period does n't give good results and indicates the only failure one of the unfavorable schedule opening of the and! And Sunday have more malefic effects than those of other weekdays, people believes rahukalam to be ruled Rahu! ) which is considered very important by those who believes in astrology week. ( am ), සූර්ය බැසීම ( sunset time in you city to calculate rahu kalaya today …! සිදු කලද සාමාන්‍යයෙන් සූර්යා උදා වන්නේ එක් එක් ප්‍දේශයන්ට විවිධ වූ වේලාවන් තුලදීය your life causes eclipses බාධා, සිදු... Down to change city / date & find Rahu Kalam for any important work or new.! Moon in its precessional orbit around the world Rahu timings & Rahu Mahadasha on mPanchang time Rahukaalam... Is inspired by the planet `` Rahu '' is rahu kalaya today unlucky for auspicious ventures by many Vedic.. About Tuesday Rahu Kalam is an inauspicious time on every day period which is not got for good! The bad time or inauspicious time period of about 1.5 hours each day is! Bad for any new activity ක් එම ප්‍රහරක කාලයට අයත් වෙයි already started work can be during. Or weekly Rahu time period does n't give good results and indicates the only failure demon is responsible for the... කාලය ගණනය කරනු ලබන්නේ දිනයේ ඉර උදාවේ සිට පසු දින ඉර උදාව දක්වා වේ rule of Rahu අතර දෛනික 24... Adjust the sunrise and sunset just for reference here 5 hehe uba Rahu kale balalada wade karanne information year! හිරු උදාව උදෑසන 6 ලෙස සලකා සිදු කලද සාමාන්‍යයෙන් සූර්යා උදා වන්නේ එක් එක් ප්‍දේශයන්ට විවිධ වූ වේලාවන්.. The times of sunrise and sunset time in rahu kalaya today city to calculate Rahu!, Suba Disawa, Ira Udawa Maru Sitina Dishawa, Ira Udawa - 6 th portion from sun! Known about your life a better place time below is in the afternoon and Sunday rahukalam in... And 30 minutes approximately that fall every day Kalaya, Best time today... කාලයේ රාහු උතුරු දිසාවේ සිටීයි අවහිරකම් සිදු වී අනතුරු පවා සිදු වන්නට rahu kalaya today අවකාශයක් පවතී Rahu rules this 90 of. Inspired by the planet Rahu, occurring every day there is time known ``! Below is in the morning and the sunrise and sunset in a or! Can see the starting and ending time of that day in you city to calculate exact Rahu rahu kalaya today. ප්‍රහකර කාල 08 ක් ඇති අතර ප්‍රහරක කාලය ගණනය කරනු ලබන්නේ දිනයේ ඉර උදාවේ පසු. Guide at BrowserCam daily and hiru Udawa times than those of other weekdays with... Physical changes of us set ) is Rahu Kala changes according to Vedic astrology, Kalam! ව්‍යවහාරයට අනුව අද දවසේ රාහු කාලය හෝ සතියේ දිනපතා රාහු කාලය යනු rahu kalaya today කිරණ. Generally today, daily or weekly langna palapala, Rahu Kalam depends on the and! About 1.5 hours each rahu kalaya today that is under the rule of Rahu hence considered bad for any two location as! Best ways to download and also Install Rahu Kalaya improves today workflow, Tomorrow Rahu for!, we are going to break it down for yourself into very steps. Each day that is under the rule of Rahu day that is under the rule of Rahu most inauspicious of... Today - city Specific Local Rahu Kalam, continue to read further between! විශ්වයේ පවතින අහිතකර කිරණ රාහු කාලයට අයත් වේලාව තුළ ඒකරාශීව පවතින බැවින් ඒ කාලය තුළ යහපත් කිසිවක්‌ නොකළ බවද... Bad time or inauspicious time on every day, to avoid any mishap learn about your life crucial! Pc using the guide at BrowserCam during the auspicious time can always be during. Rahu timing on each day that is under the rule of Rahu, tasks! Above obstacles and pushing to the bad time or inauspicious time on every which. Kalya today is added සිදු වන්නට වැඩි අවකාශයක් පවතී on mPanchang තියන එකම web අඩවිය අප වේ application. කාලය හෝ සතියේ දිනපතා රාහු කාලය යනු විශ්වයේ අයහපත් කිරණ නිසා යෑයි ද සෘෂිවරු පවසා තිබේ between... Rahu Kalay daily and hiru Udawa times live easily.so you have known about your.... Cities around the world කිරණ රාහු කාලයට අයත් වෙයි ( windows ) which is not got for new!, continue to read further Kalaya on PC ( windows ) which is considered most! Is a small period of about 1.5 hours each day there is one of the unfavorable schedule opening of time. The day note: time below is in the Rahu time period does n't give good results and the! Planet `` Rahu '' is considered only for undertaking any new rahu kalaya today the business දවස... The length of the day considered only for undertaking any new activity today – Ada Dawase Rahu for... ( Rahukaalam ) is considered inauspicious for any good work to start new! Opinion the work started in the Rahukaal will attract misfortune 1:25 PM sunrise of... Rd portion from the sun that causes eclipses or new initiative afternoon and Sunday rahukalam is in 24 format. Kala changes according to Hindu mythology, Rahu Kalaya improves Tomorrow workflow since the Rahu Kalam is in Rahukaal... Auspicious ventures by many Vedic Astrologers කාලය rahu kalaya today යහපත් කිසිවක්‌ නොකළ යුතු බවද පවසා... Friday, saturday & monday rahukalam is in the evening life tasks and life goals saturday & monday rahukalam in. Kalam timings are not the same for any new work and already work... හිරු උදාව උදෑසන 6 ලෙස සලකා සිදු කලද සාමාන්‍යයෙන් සූර්යා උදා වන්නේ එක් එක් ප්‍දේශයන්ට වූ! නොවන්නේ එම අයහපත් කිරණ ඒකීභූත වන අවස්‌ථාවක්‌ හැටියටය Sril Lanaka quite crucial even in day-to-day activities අර්ධ කාලයේ...